Minis For War Painting Studio

40k – Tyranid / Genestealers

[:pl] 

Ostatni wpis poświęcony jednostkom armii Genokultu!

Dwudziestka Genokradów stanowi ładne dopełnienie sił, które mogliście obejrzeć w wielu poprzednich postach. Postanowiłem zachować fioletowo-pomarańczowy schemat, by armia miała spójną kolorystykę.

Powoli udaje mi się umieszczać zdjęcia wszystkich starszych projektów. Jak możecie zauważyć, staram się przeplatać takie wpisy innymi, nowszymi pracami naszego studia. W najbliższej przyszłości chciałbym dokończyć armię Imperium do Warmastera oraz rozpocząć serię związaną z Death Korps of Krieg.

Zlecenia malarskie – minisforwar@gmail.com LUB wiadomość na Facebooku

[:en] 

Last post with Genestealer Cult forces!

Twenty Genestealers are a nice addition the forces that you could see in many previous posts. I decided to keep the purple-orange pattern so army has a consistent color scheme.

I am slowly succeeding in posting photos of all my older projects. As you can see, I try to interweave such entries with other, newer works of our studio. In the near future I would like to complete the Empire’s army to Warmaster and start the Death Korps of Krieg series.

Commission painting services – minisforwar@gmail.com OR message on Facebook

[:]