Minis For War Painting Studio

40k – Genestealer Cult / Broodlord and Aberrants

[:pl]

Jedna z naszych starszych prac, która jest wciąż warta pokazania. Jest to część sporej armii Genokultu, której jednostki mogliście zobaczyć w poprzednich wpisach. Przed nami jeszcze dwa dodatkowe posty, w których zobaczycie oddziały Neofitów oraz zdjęcie grupowe całej armii.

Na fotografiach możecie obejrzeć sporą grupę Aberrantów oraz kolejnego Broodlorda. Pomarańczowo-fioletowy schemat niesamowicie pasuje mi do tych modeli i uwypukla wszystkie fajne szczegóły, jakie Games Workshop przygotowało 🙂

Mam nadzieję że figurki przypadną Wam do gustu!

W czerwcu możecie się spodziewać wpisu co dwa dni – mam nadzieję że uda mi się utrzymać takie tempo!

Zlecenia malarskie – minisforwar@gmail.com LUB wiadomość na Facebooku

[:en]

One of our old jobs that’s still worth showing for. This is part of a large army of Genocult, whose units you could see in the previous posts. There are two more posts ahead of us, in which you will see Neophyte troops and a showcase of the whole army.

On the photos you can see a large group of Aberrants and another Broodlord. The orange and purple scheme fits perfectly with these models and highlights all the cool details prepared by Games Workshop 🙂

I hope you will like the miniatures.

In June you can expect an entry every two days so stay tuned!

Commission painting services – minisforwar@gmail.com OR message on Facebook

[:]