Minis For War Painting Studio

[:pl]Warmaster – Imperialna Kawaleria / Kislev[:en]Warmaster – Imperial Cavalry / Kislev[:]

[:pl]

Cześć!

Ostatnie posty związane z Warmasterem spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Postanowiłem iść za ciosem i przygotować kompilację kawalerii oraz różnych oddziałów pomocniczych do armii Imperium / Kislevu / Dogs of War.

Na zdjęciach zobaczyć możecie:

  • Ciężką kawalerię imperialną
  • Lekką kawalerię imperialną
  • Flagellantów
  • Ciężką kawalerię Kislevu
  • Lekką kawalerię Kislevu

Skala modeli to oczywiście 10mm. Następnym projekt to Ogry!

Zlecenia malarskie – minisforwar@gmail.com / Messenger.

[:en]

Hello!

The last posts with Warmaster were very warmly welcomed. I decided to prepare a compilation of cavalry and various auxiliary units to the army of the Empire / Kislev / Dogs of War. Miniatures painted by artists from our Studio.

On the pictures you can see:

  • Heavy Imperial Cavalry
  • Light imperial Cavalry
  • Flagellants
  • Heavy Kislev Cavalry
  • Light Kislev Cavalry

The scale of the models – 10mm. Next project – Ogre Kingdoms.

Commission painting services – minisforwar@gmail.com / Messenger.

[:]