Minis For War Painting Studio

Warmaster – Empire Army Showcase – Part VI

[:pl]

Cześć!

Z wielką przyjemnością chciałbym Wam zaprezentować zgromadzoną w jednym miejscu armię Imperium do systemu Warmaster. Praktycznie tysiąc modeli, wszystko w skali 10mm. Był to naprawdę ciekawy projekt z którym zmierzył się nasz malarski team. Nie jest to też nasze ostatnie słowo w kwestii wielkich armii…

Szybkie przypomnienie co wchodzi w skład armii:

  • Pikinierzy
  • Halabardnicy
  • Kusznicy
  • Strzelcy
  • Longswords
  • Mag & Dwóch generałów
  • Sojuszniczy oddział Ogrów

Kawaleria oraz kilku dodatkowych bohaterów pojawi się w osobnym wpisie. Zapraszam do obejrzenia zdjęć, a także sprawdzenia starszych wpisów w kategorii Warmaster 🙂

Zlecenia malarskie – minisforwar@gmail.com lub Messenger.

[:en]

Hello!

With great pleasure I would like to present you the army of the Empire for Warmaster. Almost a thousand models, all in 10mm scale. It was a really interesting project that our painting team faced. It is also not our last word about the big armies…

A quick reminder of what is in the army:

Pikemen
Halabardiers
Crossbowmens
Shooters
Longswords
Mage & Two Generals
The Allied Ogre Unit

Cavalry and a few additional heroes will appear in a separate entry. I invite you to see the photos, as well as check older posts in the Warmaster category 🙂

Commission painting services – minisforwar@gmail.com or Messenger.

[:]