Minis For War Painting Studio

Warcry – Splintered Fang Warband & Monsters

[:pl]

Cześć!

W dzisiejszym wpisie chciałbym pokazać Wam bandę do systemu Warcry – Splintered Fang. Ten stosunkowo nowy system Games Workshop doczekał się całkiem solidnego, startowego pakietu nowych modeli. Kilka unikalnych band wojowników ściera się na niewielkich polach bitew, by walczyć o sławę i przychylność Archaona.

Splintered Fangs to banda wywodząca się z nomadycznych, zamieszkujących dżunglę plemion. Zatruwają się jadem i toksynami, by dowieść wytrzymałości swych organizmów…

Modele jak przystało na Games Workshop są wykonane wyśmienicie – solidna ilość detali, dokładna rzeźba i odlew.

Dodatkowo wykonaliśmy też kilka pojedynczych modeli do wcześniejszej bandy Flesh-Eater Court, które zobaczyć możecie poniżej.

Zlecenia malarskie – minisforwar@gmail.com lub MESSENGER.

[:en]

Hello!

In today’s post I would like to show you the warband to the Warcry system – Splintered Fang. This relatively new Games Workshop system has been given a solid, starter package of new models. Several unique bands of warriors clash on small battlefields to fight for fame and Archaon’s favor.

Splintered Fangs is a band of nomadic jungle tribesmen. They poison themselves with venom and toxins to prove the endurance of their organisms….

As befits the Games Workshop, the models are made to perfection – a solid amount of detail, precise sculpture and casting.

In addition, we have made several individual models for the previous Flesh-Eater Court warband, which you can see below.

Commission painting – minisforwar@gmail.com or MESSENGER.

[:]