Minis For War Painting Studio

[:pl]Zombicide Black Plague / Green Horde – Zestaw Drzwi[:en]Zombicide Black Plague / Green Horde – Doors Set[:]

[:pl]

Cześć!

Kto z nas nie lubi ulepszać swoich ukochanych planszówek? Dodatkowe kostki, bohaterowie, misje, trójwymiarowe tereny… Seria Zombicide wydawana przez Cool Mini Or Not jest jedną z tych, które można dopieszczać niemal w nieskończoność 🙂

W dzisiejszym wpisie chciałbym Wam zaprezentować zestaw drzwi, którymi zastąpić można płaskie znaczniki układane na planszy na początku rozgrywki. Modele wykonane są z ciętego laserem HDF i składają się z trzech części: podstawy, framugi oraz drzwi. Do montażu wystarczy zwykły klej cyjanoakrylowy.

Trójwymiarowe drzwi dają nam zdecydowanie bardziej klarowny obraz sytuacji na planszy – szczególnie przy dużej ilości zombie. Możemy łatwiej zaplanować sobie drogę dojścia do celu lub ucieczki/blokady stworów. Drzwi są też dosyć stabilne, więc szansa na przypadkowe ich przesunięcie nie jest duża (to zawsze irytowało mnie przy płaskich znacznikach).

Jeżeli chcielibyście mieć swój egzemplarz, dostępny jest na stronie producenta TTCombat. Pomalowane zestawy drzwi możecie też znaleźć bezpośrednio w naszym sklepiku – DRZWI ZOMBICIDE.

Zlecenia malarskie – minisforwar@gmail.com

[:en]

Hello!

Who doesn’t like to improve beloved board games? Extra cubes, heroes, missions, 3d terrains… Zombicide series published by Cool Mini Or Not is one of those that can be polished almost endlessly 🙂

In today’s entry I would like to present you a set of doors which can replace flat markers placed on the board at the beginning of the game. The models are made of HDF laser cut and consist of three parts: base, frame and door. For assembly you only need CA glue.

3D doors give us a much clearer picture of the situation on the board – especially with lots of zombies. We can more easily plan our way to the target or to escape/block the creatures. The door is also quite stable, so the chance to accidentally move it is not big (it always annoyed me with flat markers).

If you would like to have your copy, it is available on TTCombat manufacturer’s website. Painted sets of doors can also be found directly in our shop – ZOMBICIDE DOORS.

Commission painting services- minisforwar@gmail.com

[:]