Minis For War Painting Studio

Warmaster – Tomb Kings Army / Part II

[:pl]

Witam Was serdecznie w nowym miesiącu!

Zgodnie z zapowiedzią kontynuuję publikację zdjęć armii Tomb Kings do systemu Warmaster. Modele to oczywiście skala 10 mm. 🙂

Znaleźć tu możecie rydwany, kościany trebusz i balisty oraz kilka jednostek specjalnych. Mimo tylu lat, rzeźby nadal potrafią cieszyć oko. Wielką zaletą WM jest ilość figurek, które pojawiają się na stole – pozwala to kreować bitwy o naprawdę sporym rozmachu. Mnie osobiście najbardziej kusi wariant starożytny lub średniowieczny. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas…

Niemniej zapraszam do oglądania!

Zlecenia malarskie – minisforwar@gmail.com

[:en]

Welcome to the new month!

As announced, I am continuing to publish photos of the Tomb Kings army for the Warmaster system. The models are in 10mm scale 🙂

Here you can find chariots, warmachines and a few special units. Despite so many years, sculptures can still enjoy the eye. A great advantage of WM is the number of figures that appear on the table – it allows you to create battles of really big momentum. Personally, I am most tempted by the ancient or medieval variant. Only when to find the time for it all….

Nevertheless, I invite you to watch this small gallery. Enjoy!

Commission painting – minisforwar@gmail.com

[:]